การแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

เครื่องที่ตรวจสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
เครื่องลูก (Client)      1. ใส่ Username และ Password ถูกต้องหรือไม่  
2. ตรวจสอบการตั้งค่า IP (เครื่อง Server) โดยดูจาก   วิธีการตั้งค่าเครื่องลูกข่ายเมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรก หากไม่ทราบค่า IP ของเครื่อง (Database) Server ให้ไปที่เครื่อง Server และตรวจสอบตามวิธีการนี้
3. ตรวจสอบดูว่าระบบเน็ตเวิร์ค ทำงานเป็นปกติหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ กดที่นี่  
เครื่องแม่ข่ายที่ใช้เก็บข้อมูล (Database Server) 1. ตรวจสอบว่า Service MySQL อยู่ในสถานะ Started หรือไม่ ถ้ายังให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก Start วิธีการ ถ้าไม่พบชื่อ MySQL ในหน้า Services ให้ Restart เครื่องก่อน 1 ครั้ง
2. ดูว่า มีการตั้ง Firewall ไว้หรือไม่ ถ้ามี ต้องกำหนดให้ยกเว้น Port 3306 รวมถึงต้องกำหนดให้โปรแกรม Antivirus ที่ใช้ให้ข้อยกเว้น ไม่ให้ Block Port 3306 ด้วย สำหรับวิธีการทำให้ศึกษาจากโปรแกรมนั้นๆ เนื่องจากแต่ละโปรแกรมจะมีวิธีที่แตกต่างกันไป Server ต้องอนุญาตให้เครื่อง Client ใช้ MySQL และเปิด Port ที่ 3306

วิธีปลด firewall สำหรับ Windows
1. คลิ๊กขวาที่ Wireless Network Connection เลือก Change Windows Firewall Setting

2. ถ้าพบว่า Firewall อยู่ในสถานะ Off ให้กด Cancel เพื่อยกเลิกการทำ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับ Firewall ให้ดูที่หมายเหตุด้านล่าง แต่ถ้าพบว่า อยู่ในสถานะ On ให้
- กดไปที่ Exceptions (ยกเว้น)
- กดปุ่ม Add Port...
- ช่อง name ใส่ MySQL
- ช่องล่างใส่ 3306 กด ok เปิดปิด และออกจากทั้งหมด

หมายเหตุ:
หากเปิด Port แล้ว (หรือ Firewall ของ Windows อยู่ในสถานะ Off) และยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อาจเนื่องจากโปรแกรม Anti virus อาจ Block port เช่นเดียวกัน ต้องดูว่า จะปลดการ block นี้ได้อย่างเพราะโปรแกรมแต่ละตัวจะมีวิธีการปลดไม่เหมือนกัน

หากยังติดปัญหา ลองดูที่ FAQ ในเว็บไซต์ www.dss.co.th หรือติดต่อผู้จำหน่าย