วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง (Network)

1.
กดปุ่ม Start และ Run (หากไม่พบคำสั่ง Run อาจใช้วิธีกดปุ่มรูป Windows บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วกด R) พิมพ์ ping ตามด้วยเลข ip ของเครื่อง Web Server ตามด้วย -t ดังตัวอย่าง

 

2.
กรณีที่ เน็ตเวิร์คไม่มีปัญหาจะขึ้นข้อความว่ามีการตอบรับดังรูป แต่หากมีปัญหา อาจขึ้นข้อความว่า Request Time out หรือ unreachable เป็นต้น ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบ สายแลน การเชื่อมต่อ การ์ดแลน ฮับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเน็ตเวิร์ค

 

หมายเหตุ : ในบางกรณีที่ระบบเน็ตเวิร์ค มีปัญหาอาจทำให้การเชื่อมต่อติดๆ ดับๆ ทำให้โปรแกรมทำงานช้า หรืออาจเกิดอาการ Hang ซึ่งจะต้องแก้ที่ระบบเน็ตเวิร์ค